Giảm 10% bill cho khách hàng đặt tiệc ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10

Giảm 10% bill cho khách hàng đặt tiệc ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10

Giảm 10% bill cho khách hàng đặt tiệc ngày Doanh Nhân Việt Nam 13-10

Nhà Hàng Hòn Đất Kính Chào Quý Khách